Fronter (LMS)

Alle uddannelser i UCSJ benytter Fronter som læringsplatform. Det er i Fronter du som studerende får adgang til materiale, oplysninger ol. i forbindelse med dit studium. Meget skriftligt arbejde skal også afleveres i Fronter.

Gå på net.ucsj.dk

Gå på net.ucsj.dk

Efter du har klikket på Log in, kommer du til Fronter´s startside. Første gang du logger på Fronter via net.ucsj.dk, kommer du til en grøn side fra Wayf - her skal du give dit samtykke til at Wayf må stille videre til Fronter. Det er der ikke noget problem i og du skulle fremover ikke se mere til Wayf i forbindelse med Fronter.

SÃ¥ er vi inde i Fronter

SÃ¥ er vi inde i Fronter

Når du logger ind via net.ucsj.dk, så kommer du automatisk til den startside, i Fronter, der hører til dit uddannelsessted. Herfra kan du komme videre til de andre IT tjenester i UCSJ. Læs meget mere om Fronter på itvejledninger.ucsj.dk